Start > Polski Klaster Biotechnologiczny Linum

 Pliki do pobrania

Polski Klaster Biotechnologiczny LinumPolski Klaster Biotechnologiczny Linum ma za zadanie prowadzenie działań wspierających dla grupy przedsiębiorstw, ośrodków naukowo-badawczych i stowarzyszeń branżowych działających w obszarze nowoczesnej biotechnologii. Podstawą działalności Klastra są realizowane projekty produktów medycznych opracowanych przez Fundację Linum. Bazują one na rezultatach prac naukowych prof. Jana Szopy– Skórkowskiego i jego zespołu nad nowymi rodzajami lnu i wykorzystaniem ich naturalnych właściwości medycznych.

W wyniku współpracy pomiędzy członkami Klastra, wyniki prac badawczych przybrały formę konkretnych, dostępnych na rynku produktów medycznych.

W ramach Polskiego Klastra Biotechnologicznego współpracuje grupa przedsiębiorców, organizacji i stowarzyszeń branżowych. Inicjatywa klastrowa posiada wsparcie PAN oraz czołowych polskich ośrodków badawczych.

Polski Klaster Biotechnologiczny Linum, dzięki dofinansowaniu z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego prowadzić będzie akcje informacyjno-promocyjne dotyczące badań naukowych i ich komercjalizacji. Odbywać się to będzie poprzez stronę Klastra, działania marketingowe i informacyjne promujące zarówno sam Klaster, jak i osiągnięcia naukowe, technologiczne oraz same produkty.

 

  Kontakt:

Rafał Bernasiński
rafal.bernasinski@gmail.com
tel. 0048 791 756 756

 

Statut Polskiego Klastra Biotechnologicznego Linum

Deklaracja członkowska

Broszura produktów PKB