Start > Przetargi i ogłoszenia

 

22 października 2012 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: kampanii informacyjno-promocyjna na portalach internetowych dotyczących produktów medycznych, farmaceutycznych i kosmetycznych Polskiego Klastra Biotechnologicznego Linum. Projekt realizowany jest ze środków Zarządu Województwa Dolnośląskiego w ramach programu „Realizacja zadań publicznych w ramach działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości dotyczący rozwoju Klastrów Województwa Dolnośląskiego w 2012 r.”.

Zamawiający (Fundacja Linum, ul Stabłowicka 147/149 54-066 Wrocław) informuje, że w postępowaniu na udzielenie zamówienia na realizację kampanii informacyjno-promocyjnej na portalach internetowych dotyczącej produktów medycznych, farmaceutycznych i kosmetycznych Polskiego Klastra Biotechnologicznego Linum, przeprowadzonym w oparciu o zapytanie ofertowe z dnia 12.10.2012 roku, wpłynęło 8 ofert, wszystkie spełniały wymagania określone w zapytaniu. Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Onet.pl SA, ul. Gabrieli Zapolskiej 44, 30-126 Kraków.

03 października 2012 - Zapytanie ofertowe - kampania informacyjno-promo