Start > Produkty > Linfix

 

OilSupreme "Silesia"

OilSupreme “SILESIA” to tłoczony na zimno olej lniany o idealnej, sugerowanej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), proporcji nienasyconych kwasów tłuszczowych w3/w6/w9. Związki te regulują pracę układu krążenia, układu nerwowego i gospodarki tłuszczowej, obniżają wysoki poziom cholesterolu i trójglicerydów zmniejszając w ten sposób ryzyko miażdżycy i zawału serca. Dzięki zawartości cytruliny, ornityny, N2-acetyloornityny i 3-hydroksy-maślanu wykazuje działanie obniżające ciśnienie tętnicze krwi. Wysoka zawartość przeciwutleniaczy zapewnia zwiększoną stabilność OilSupreme “SILESIA".

 

Skład i parametry:

- luteina - (32,4 μg/g)

- nienasycone kw. tł. łącznie - (736,7 mg/g)

- proporcja w3÷w6÷w9 = 0,8÷1÷0,6

- kwasy fenolowe łącznie - (0,043 mg/g)

- proantocyjanidyny - (4,7 μg/g)

- taniny hydrolizowalne - (20,9 μg/g)

 

  Przechowywanie

Po otwarciu preparat należy przechowywać w temperaturze 3-8 °C nie dłużej, niż 30 dni.

 

  Działania niepożądane

Nie zaobserwowano niepożądanych działań preparatu. W przypadku pojawienia się odczynu alergicznego zaleca się konsultację z lekarzem.

 

  Sposób użycia

OilSupreme stosuje się doustnie.

 

Nadciśnienie samoistne lub nadciśnienie pierwotne bez znanej możliwej do zidentyfikowania przyczyny pozostaje głównym czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych i występuje na całym świecie w skali epidemii. Oszałamiająca ilość osób z nadciśnieniem w każdej populacji, które ostatecznie zapadają na choroby układu krążenia i udar, są podobne do śmiertelności ludzi umierających z powodu chorób zakaźnych w poprzednich stuleciach.

Nadciśnienie definiuje się, jako stan, w którym ciśnienie skurczowe (SBP) krwi w tętnicach jest podwyższone, zwykle uporczywe, przy lub powyżej 140 mmHg krwi lub/i rozkurczowe (DBP) przy lub powyżej 90 mmHg. Ustalono, że jest to przewlekły stan patologiczny, który pozostawiony bez kontroli i nieleczony jest wiodącym czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych (CVD) i innych powiązanych, takich jak: udar, schyłkowa faza choroby nerek i zgon. Około 40% zgonów jest związanych z CVD. W skali globalnej na nadciśnienie tętnicze cierpi około miliarda osób, z odnotowanymi 9 milionami zgonów rocznie 

Nadciśnienie jest uważane za zaburzenie metaboliczne z przyczynami wciąż niejasnymi, chociaż rośnie też wraz z wiekiem, zwykle pod wpływem niezdrowego stylu życia, otyłości i braku aktywności fizycznej. W większości przypadków wiąże się z zaburzeniem gospodarki lipidowej (dyslipidemią), stanami zapalnymi i stresem oksydacyjnym. W sensie fizycznym nadciśnienie wiąże się z utratą elastyczności ścian większych tętnic, które stają się sztywne, tworząc miejsca utrudniające przepływ krwi i prowadzące do zwiększonego ciśnienia płynu.

Ponieważ pełna natura i przyczyny wystąpienia nadciśnienia pierwotnego pozostają nieznane to obecna praktyka kliniczna nie jest w stanie przywrócić stanu sprzed jego wystąpienia.

Powszechnie stosowane leki przeciwnadciśnieniowe obejmują inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE) takie jak kaptopril lizynopryl, enalapryl, fisinopryl, blokery receptora ACE (candesartan, losartan), diuretyki (spironolactone, hydrochlorothiaside), inhibitor reniny (aliskiren) itp. 

Zastosowanie w ostatnich latach profilowania metabolicznego krwi najpierw na kilku modelach zwierzęcych a ostatnio u ludzi z nadciśnieniem pozwoliło na zdefiniowanie, jakości i stężenia metabolitów u pacjentów z klinicznym nadciśnieniem tętniczym. Metabolity te uznaje się, jako potencjalne biomarkery CVD, stresu oksydacyjnego, stanu zapalnego i wielu innych schorzeń. 

Profilowanie metaboliczne staje się cennym narzędziem przydatnym do wczesnego wykrywania, diagnozowania i leczenia nadciśnienie i wynikających z niego powikłań, jak sercowo-naczyniowych, mózgowo-naczyniowych i niewydolności nerek. Nadciśnienie jest zaburzeniem wieloczynnikowym i wielotorowo jest badana jego przyczyna a następnie kontrola. 

Ostatnie liczne badania na dużych populacjach ludzi wskazują na niewątpliwy i arcyważny związek, jakości i ilości kwasów tłuszczowych surowicy i ciśnienia krwi. Przykładowo ustalono, że wzrost o 1,9% poziomu nasyconych kwasów tłuszczowych w surowicy wiąże się ze wzrostem ciśnienia skurczowego o 3,3 mm Hg a wzrost o 0,1% kwasów jednonienasyconych ?9 manifestuje się wzrostem ciśnienia rozkurczowego o 1,7 mm Hg. 

Generalną sugestią z tych badań jest ta, że jakość kwasów tłuszczowych w diecie determinuje ciśnienie krwi i że tłuszcze nasycone zwiększają ciśnienie krwi, a tłuszcze wielonienasycone obniżają jego wartość. Brak jednak zgodności, co do szczegółów i tak, co do znaczenia poszczególnych kwasów tłuszczowych, większość jednak badań sugeruje, że kwasy ?9 korelują się z ciśnieniem rozkurczowym i powodują jego wzrost, kwasy wielonienasycone ?6 korelują się ze wzrostem ciśnienia skurczowego natomiast ?3 z jego spadkiem. Są jednak badania niepotwierdzające wszystkich tych zależności i wskazują, że z większym prawdopodobieństwem ciśnienie krwi ma związek ze stosunkiem ilościowym pomiędzy tymi kwasami. I tak rekomendowana jest dieta zawierająca wielonienasycone kwasy tłuszczowe ?9, ?6 i ?3 w równoważnej ilości. 

W ostatnich badaniach podkreśla się istotność związku innych, obok lipidowych, metabolitów z rozwojem nadciśnienia tętniczego. I tak ważną rolę odgrywa arginina, jako prekursor tlenku azotu (NO). NO jest produkowany przez wszystkie tkanki ciała i odgrywa bardzo ważną rolę w układzie krążenia, odpornościowym i nerwowym. Stąd podkreślana rola argininy w utrzymaniu homeostazy z samoistnym nadciśnieniem. Również pochodne argininy jak cytrulina i ornityna zostały uznane za markery zdolności śródbłonkowej syntezy tlenku azotu, przyczyniając się do regulacji ciśnienia krwi. Badania wykazały, że doustne podawanie tych metabolitów, skutecznie obniża ciśnienie krwi zarówno u dorosłych jak i dzieci poprzez zwiększanie stężenia NO. 

Z innych związków podkreślenia wymaga, że poziom 3-hydroksymaślanu jest skorelowanie obniżony u osób z nadciśnieniem tętniczym. W badaniach na modelu zwierzęcym zwiększenie stężenia tego metabolitu w diecie manifestowało się zmniejszeniem i wyrównaniem wartości ciśnienia tętniczego. 

Reasumując z aktualnych opracowań wynika zalecenie, dla osób ze skłonnością do nadciśnienia i z nadciśnieniem pierwotnym, aby posiłkować się dietą zawierającą zoptymalizowany skład kwasów tłuszczowych w pierwszej kolejności wspomaganą wzmiankowanymi metabolitami. Olej Supreme z odmiany lnu Silesia znakomicie spełnia to zalecenie posiadając unikatowy skład wielonienasyconych kwasów tłuszczowych stabilizowany naturalnie przez antyoksydanty lipidorozpuszczalne i szczególnie również wodorozpuszczalne. Stabilność niespotykana w innych olejach jest wyrażana poziomem di- i tri-enów sprzężonych. Właściwości regulacji ciśnienia tętniczego są akcelerowane obecnością niespotykanych w innych olejach metabolitów takich jak ?-hydroksymaślan, aminokwasy i aminy biogenne. 

Według najnowszego przeglądu medycznego pomieszczonego w WebMed tyczącego nadciśnienia tętniczego i jego leczenia inhibitorami konwertazy angiotensyny (High Blood Pressure and ACE Inhibitors, Medically Reviewed by James Beckerman, MD, FACC on September 01, 2021) znajdujemy następującą opinię: 

Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE) to leki na nadciśnienie, które rozszerzają naczynia krwionośne i obniżają ciśnienie krwi. Zwiększają również przepływ krwi, co pomaga zmniejszyć wysiłek serca i może chronić nerki przed skutkami nadciśnienia i cukrzycy. Zatem inhibitory ACE są stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi, niewydolności serca, zawału serca i zapobiegają uszkodzeniom nerek związanym z wysokim ciśnieniem krwi i cukrzycą. Leku nie zaleca się kobietom w ciąży gdyż może powodować ciężkie uszkodzenia płodu.

Jak każdy lek, inhibitor ACE może powodować pewne skutki uboczne, które obejmują: Kaszel. Zaczerwieniona, swędząca skóra lub wysypka. Zawroty głowy, lub omdlenia po wstaniu. Słony lub metaliczny smak lub zmniejszona zdolność smaku. Ból gardła, gorączka, owrzodzenia jamy ustnej, nietypowe siniaki, szybkie lub nieregularne bicie serca, ból w klatce piersiowej i obrzęk stóp, kostek i podudzi. Obrzęk szyi, twarzy i języka. Wysoki poziom potasu. Niewydolność nerek. Ciężkie wymioty lub biegunka. Zaleceniem w tych przypadkach jest: Natychmiast skontaktuj się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów. Stanowią one poważną sytuację kryzysową. 

Wedle danych naukowych skutki uboczne dotyczą 10-20% osób leczących się ACEI. Nikt nie jest w stanie zapewnić, że jako użytkownik tych leków nie znajdę się w tej grupie.

Olej Supreme w formie zawiesiny proponuje się w profilaktyce, ale również we wspomaganiu leczenia. Wedle zgromadzonych danych zawiesina olejowa pomaga utrzymać ciśnienie krwi w zdrowym zakresie. 

Zawiesina łączy w sobie kilka naturalnych składników roślinnych, o których powszechnie wiadomo, że wspierają zdrowe funkcje sercowo-naczyniowe:  

  • Zbadane wielokrotnie wielonienasycone kwasy tłuszczowe, niezbędna składowa błon biologicznych, które dodatkowo w tej zawiesinie są w unikatowym stężeniu; 

  • Przebadany klinicznie ekstrakt z wytłoków nasiennych zawierający:

 Pochodne argininy- substraty do biosyntezy tlenku azotu przez enzym syntetazę NO zlokalizowaną w śródbłonku naczyniowym, mózgu, rdzeniu kręgowym i obwodowym układzie nerwowym indukowany przez bodźce immunologiczne lub zapalne; wystandaryzowaną zawartość apigeniny, luteoliny, proantocyanin i tanin hydrolizowalnych.

  • Przebadany klinicznie ekstrakt z włókien i paździerzy zawierający:  

Wystandaryzowaną zawartość 3-hydroksymaślanu i 4-hydroksymaślanu, polifenoli, steroli, pochodnych kanabinoidowych a szczególnie cannabinoidu i alkaloidów komplementujących niedobór tych metabolitów w surowicy osób z nadciśnieniem i wspierających prawidłowe funkcjonowanie tętnic, pomocnych w utrzymaniu ciśnienia krwi w zdrowym zakresie oraz zapewniających ochronę przed wolnymi rodnikami i wspomagających układ sercowo-naczyniowy.

Ten preparat, w przeciwieństwie do leków nie powoduje żadnych skutków ubocznych, jedynie może wzbudzać smakowy dyskomfort, który można obejść przez zmieszanie np. z twarogiem.

 

 

Leczniczy Len - Silesia

Literatura:

"Flax Fiber Hydrophobic Extract Inhibits Human Skin Cells Inflammation and Causes Remodeling of Extracellular Matrix and Wound Closure Activation"

"Linseed Silesia, Diverse Crops for Diverse Diets. New Solutions to Increase Dietary Lipids in Crop Species"

"The effects of seed from Linum usitatissimum cultivar with increased phenylpropanoid compounds and hydrolysable tannin in a high cholesterolfed rabbit"